Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Tân Bình

Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ Đô Thị Tân Bình thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận Tân Bình.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh nghiệp 0301416876 được đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28/11/2017.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận Tân Bình.

+Tên tiếng nước ngoài: DISTRICT TAN BINH PUBLIC SERVICES COMPANY LIMITED.

+ Tên viết tắt: TB DPS Co,Ltd.

- Trụ sở : 310 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM.