báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết nguyên đán năm 2024

Ngày đăng : 19/12/2023
báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết nguyên đán năm 2024 ( xem tại đây)