Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng : 13/08/2020

 

Sáng 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên trù bị) đã diễn ra. Đến dự Đại hội có 242 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 12.000 đảng viên thuộc Đảng bộ quận cùng các đồng chí đại diện các ban của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 3 đồng chí.

Trong phiên trù bị đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy của Đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận. Tại các tổ, đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14/8/2020 với các nội dung quan trọng, như: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI; Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp để xây dựng quận Tân Bình phát triển bền vững, an dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc vào sáng 13/8/2020.