HỘI NGHỊ "NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM - 09/11" NĂM 2023 với chủ đề: " Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy"

Ngày đăng : 10/11/2023

Vào lúc 08h00 ngày 09/11/2023 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Quận Tân Bình tổ chức hội nghị "NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM - 09/11" NĂM 2023 với chủ đề: " Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy"
Với sự phối hợp của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng Tư pháp và Công an Quận
Một số hình ảnh tại hội nghị:
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4867057970582-5f88cfad47b9d5f116e7bc5fde751f0a.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4867057995240-7ac0dd7dc62b7f65606de847bfa33265.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4867044066378-9bbc9ec2a111cbdfd2306eeb6484420d.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4867044067247-e766f01c4aefd4fe9cbcae75d973a393.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4866141131184-2af1a12b981e2a87c315bec0ecec2174.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4866141076555-d554b90532fa79ee4d682b748110f263.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4866141131078-2991248a1a32733761fdb943203d20cc.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4866141102538-752f7e163aa9d30cc36ebdeddf129bb1.jpg