Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày đăng : 25/01/2024
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở năm 2023 và chương trình "Tết sum vầy" năm 2024
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phấn đấu của toàn thể người lao động và tôn vinh các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác trong năm 2023.
Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cả về nội dung và hình thức nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững, thật sự mang lại hiệu quả cao.
Nay, Công ty TNHH MTV DVCI Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 tại Nhà tròn Công viên Hoàng Văn Thụ vào lúc 08h00 ngày 24/01/2024 (sáng thứ tư)
Một số hình ảnh tại hội nghị:
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104105700697-39275429841bddde64c2f2187d3669cc.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104105636687-13ef7c12ee66bd3f20ad6ed451e661d7.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104105636000-24e90061906f5ce9873c26e58a000445.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104105635992-53f9e4d5e9940ad9c8dcc1de583fa14f.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104105629077-4a8d7605c04944f03bbe23e6d12a2218.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104108354347-703233bc5d0bae07127dc8dee81c9048.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104108413814-40bbcdc57ba65638ee5c42a7ed9501e9.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104111837794-ab885f469044fe4f437d9cbc9140f94f.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104111861016-ffd5793ff7480f2ef4c4aee254595ef2.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104111829059-f26c4250bdc661bf4421e7faa97bdd84.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104111699136-3cc192456a97c1326ac772a3366c58b3.jpg
Bên cạnh đó, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty tổ chức tuyên truyền cho người lao động biết để thực hiện và vận động người thân và gia đình cùng tham gia thực hiện tốt “Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104103623357-d8c8c3757c86b5018f15fc99b09e229f.jpg
Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể người lao động trực thuộc tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phản ánh, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng; cùng đồng thuận với cơ quan chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần xây dựng Nhà nước kiến tạo, chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân./.
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5104105632833-9e35f22c16bb268f5133a0e174a593c1-17061736588361.jpg