Hội nghị tuyên truyền phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

Ngày đăng : 12/08/2019

Căn cứ quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận Tân Bình.

Sáng ngày 09/8/2019(Thứ sáu), tại CV Hoàng Văn Thụ, Bà Đỗ Thị Cẩm Tiên - Phó Phòng TNMT quận Tân Bình đã triển khai Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn thể Xí nghiệp Môi Trường – Vận Chuyển.

Đến tham dự Hôi nghị có ông Phạm Ngọc Thanh - PGĐ phụ trách khối Môi trường - CVCX, Ông Khúc Duy Thiện - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường - Vận chuyển và hơn 220 công nhân làm việc trực tiếp trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hình ảnh (PV Trâm Lý.)