Nghị định 104/2022/NĐ-CP về bỏ sổ hộ khẩu giấy, KT3