Tập huấn Quy trình kỹ thuật cung ứng dịch vụ công ích chất thải rắn sinh hoạt

Ngày đăng : 18/07/2019
Sáng ngày 18/7/2019, Ban GĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình phối hợp Công đoàn Công ty tổ chức tập huấn Quy trình kỹ thuật cung ứng dịch vụ công ích chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 1425/QĐ-STNMT-CTR ngày 05/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến với công nhân Xí nghiệp Môi trường - Vận chuyển. 
Một số hình ảnh của buổi tập huấn: