Thông báo giải quyết hồ sơ ký HĐTN của ông Lê Văn Sơn căn hộ số 18 (P.122 ) Phạm Văn Hai P2 quận Tân Bình