Thông báo giới thiệu chức danh và chữ kí Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DVCI Quận Tân Bình