Thông báo: Khám sức khỏe định kỳ 2014 (18/7/2014)

Ngày đăng : 28/07/2014
Thông báo số 31/TB.DVCI ngày 18/7/2014 về Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa uốn ván năm 2014. 
1. Thời gian: 02 ngày (30-31/7/2014) 
- Sáng: 07g00 - 11g00
-Chiều: 13g30 - 16g00
 
2. Địa điểm: Trung tâm Y tế dự phòng quận Tân Bình - Số 261 Tân Hải, phường 14, quận Tân Bình.