Thông báo mời chào giá cạnh tranh thuê mặt bằng bãi đậu xe vận chuyển rác

Ngày đăng : 16/05/2022
Thông báo mời chào giá cạnh tranh thuê mặt bằng bãi đậu xe vận chuyển rác

Hiện nay, do nhu cầu cần thuê mặt bằng để sử dụng đậu xe, sửa chữa xe vận chuyển rác và văn phòng làm việc của Xí nghiệp Môi trường – Vận chuyển trực thuộc Công ty phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty kính mời Quý Công ty, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia Chào giá cạnh tranh với các tiêu chuẩn, nội dung cụ thể (xem tại đây)