Thông báo tăng cường phòng chống tác hại của rượu bia