Thông báo tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2023