Thông báo v/v Tổ chức nói chuyện thời sự tình hình biển đảo (04/08/2014)

Ngày đăng : 06/08/2014
Nhằm nâng cao hiểu biết cho CB.CNV về tình hình biển đảo, Công ty TNHH MTV DVCI Tân Bình tổ chức nói chuyện thời sự tình hình biển đảo cho toàn thể CB.CNV đang làm việc tại Công ty.
 
Thời gian: 8g00 ngày thứ Sáu - 08/8/2014
Địa điểm: Nhà tròn Công viên Hoàng Văn Thụ.
 
Đề nghị cán bộ Trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty thông báo và đôn đốc nhắc nhở công nhân viên chức tại đơn vị mình tham dự đầy đủ, đúng giờ. (Xem thông báo tại đây)