Thư mời báo giá sản phẩm đường cát tinh luyện, sữa đặc có đường (lần 2)