Thư mời chào giá cạnh tranh v/v thẩm định giá dịch vụ giữ xe