Thư mời về việc mời báo giá chổi tàu cau phục vụ quét dọn vệ sinh