TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH