Hội nghị Người lao động 2022

Ngày đăng : 29/04/2022
Sáng ngày 27/4/2022 tại Công viên Hoàng Văn Thụ, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị Người lao động 2022 kết hợp với buổi đối thoại giữa NLĐ và Người sử dụng lao động.
Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ với sự tham dự của Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại biểu của các đơn vị trực thuộc.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2021 và Phương hướng họat động sản xuất - kinh doanh công ty năm 2022; Báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (2021 - 2023), phụ lục này kế thừa đầy đủ các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể trước đây theo hướng chăm lo phúc lợi hợp lý hơn cho người lao động; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và tổ chức đối thoại giữa Người lao động và người sử dụng lao động. Ghi nhận 13 ý kiến đóng góp của người lao động tại cơ sở đã được lãnh đạo Công ty trả lời đầy đủ, thỏa đáng.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 


-PV Leben-