Kế hoạch chuẩn hóa Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình

Ngày đăng : 09/04/2019
Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã ban hành kế hoạch số 50/KH-UBND-ĐT về việc Chuẩn hóa Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình. Theo đó, Phương tiện sẽ áp dụng để thay thế các phương tiện thu gom, vận chuyển thô sơ, cơ giới không đáp ứng quy định của Luật Giao thông đường bộ và không đảm bảo chất lượng vệ sinh, bảo vệ môi trường như sau:
- Thùng nhựa hoặc Composite có dung tích 660L sẽ thay thế các thùng rác tự chế bằng sắt, inox không đảm bảo chất lượng vệ sinh.
- Xe điện đẩu thùng rác 660L sẽ hỗ trợ di chuyển thùng 660L.
- Xe ô tô chở rác sẽ thay thế xe tải ben, xe bagac, xe lam, xe máy kéo thùng 660L.
 
Đến ngày 31/10/2019, chủ thu gom, vận chuyển hoàn tất chuyển đổi Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố. (Xem kế hoạch tại đây)