Thông báo v/v thay đổi thời gian thu gom rác trong đợt phục vụ Tết Canh Tý 2020