Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày đăng : 11/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 19 tháng 05 năm 2022 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV DVCI quận Tân Bình về Chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.
Tính đến chiều 27/06/2022, tất cả 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã Đại hội Chi bộ thành công nhiệm kỳ 2022-2025
Tại Đại hội, các chi bộ đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm thực hiện thành công và hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.