HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày đăng : 27/03/2024
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Hội nghị người lao động là hình thức dân chủ ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và trách nhiệm của người lao động. Thông qua thực hiện quyền dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023, đồng thời thông qua định hướng hoạt động và Thỏa ước lao động tập thể năm 2024 của Công ty. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc Công ty, hôm nay, ngày 27/3/2024 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

Về tham dự Hội nghị người lao động hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

·Về phía UBND quận:

1/ Đ/c Nguyễn Phú Phước- Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận Tân Bình

2/ Đ/c Nguyễn Trần Quang- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Quận Tân Bình 3/. Đ/c Trần Đức Tài - Chức vụ: Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận Tân Bình

Về phía Công ty:

Đ/c Nguyễn Thị Tố Oanh Quận ủy viên Bí Thư Đảng ủy Chủ tịch HĐTV Công ty

Đ/c Phạm Ngọc Thanh Phó Bí thư Đảng uỷ Giám đốc Công ty

Đ/c Đinh Quốc Hà Đảng uỷ viên Phó Giám đốc Công ty

Đ/c Lê Văn Hoà Phó Giám đốc Công ty

Đ/c Hồ Thị Ngọc Diệu Đảng ủy viên Chủ tịch CĐCS, Phó TP.TC-HC

Cùng với các đ/c trong Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành các đoàn thể, Trưởng – Phó các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, người lao động Công ty. Thay mặt Ban tổ chức xin được nhiệt liệt đón chào các đ/c lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể Hội nghị.

Một số nội dung nổi bật tại Hội nghị:

anh Lê Văn Hoà – Phó Giám đốc Công ty lên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động SX-KD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động SX-KD năm 2024 của Công ty

chị Hồ Thị Ngọc Diệu  – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty lên thông qua nội dung dự thảo TƯLĐ Tập thể năm 2024

 - anh Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Ban Thanh tra nhân dân lên báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Nhiệm kỳ Ban thanh tra nhân dân 2023-2025 gồm 05 thành viên, trong năm 2023 có 02 thành viên được bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc và kế toán trưởng, theo quy định người quản lý công ty không được tham gia vào Ban thanh tra nhân dân:

1/ anh Đinh Quốc Hà – Phó giám đốc

2/ anh Nguyễn Ngọc Lâm- Kế toán trưởng

Nên Ban thanh tra nhân NK 2023-2025 khuyết 02 người. Sau đây, BCH Công đoàn dự kiến giới thiệu danh sách ứng cử bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 02 anh/chị có tên sau:

1.Anh Nguyễn Ngọc Luận

2.Chị Phan Kim Loan

 Sau khi kiện toàn nhân sự Ban Thanh tra nhân dân gồm có:

1/. Ông Nguyễn Ngọc Luận

2/. Ông Nguyễn Văn Tuấn

3/. Ông Lương Thanh Ngân

4/. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

5/. Bà Phan Kim Loan

chị Nguyễn Hồ Mai Huế - đại diện thư ký đoàn – thông qua dự thảo Nghị quyết trước Hội nghị.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804619268-09e67172ef6a60e9e2100cf8ac91b343.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804462572-f5261fd77a789b26c0ab34bf426fea42.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804631668-1614c74f207322151a50920c94c92d47.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804567129-c11c6f3c21a89feb64374ebafa45f477.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804173207-4fa929bd2098a60d7f2641648c9831fe.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804178500-8fe69376f9a55e9bec022a6308626214.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804084139-2faf8a5474deb3f6c1cd0bfce9bf37a4.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804094216-3ebf7939c03ff26c651da667b788de73.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804002511-9cfc3f93cba07731665866e38929e803.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804026398-63d4e40d5b2260ac6d98cccb4af1580e.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z5289804007274-192ed6cf570dc81b6826db2512630c86.jpg