TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Ngày đăng : 28/11/2023
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Vào lúc 8h30' ngày 28/11/2023 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV DVCI Quận Tân Bình, cùng với sự tham dự của :
- đồng chíTrương Tấn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình.
- đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lan: Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy
- đồng chí: Nguyễn Văn Hải: Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy.
Và tập thể cán bộ chủ chốt, trưởng các đoàn thể, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty nhiệt liệt chúc mừng:
- đồng chí Đinh Quốc Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/11/2023, phụ trách quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khối Vệ sinh môi trường theo qui chế làm việc của Ban Gíam đốc và một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.
- đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế Toán trưởng (kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch) kể từ ngày 23/11/2023, phụ trách theo dõi quản lý mọi hoạt động thu, chi và quản lý, điều hành Phòng Tài chính - Kế hoạch công ty theo quy chế làm việc, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.
- điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Luận - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh đến nhận công tác tại Xí nghiệp Môi trường - Vận chuyển trực thuộc Công ty TNHH MTV DVCI Quận Tân Bình và giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp kể từ ngày 24/11/2023, có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Xí nghiệp Môi trường - Vận chuyển theo quy chế làm việc và chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Khối. 
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4921951938578-446c7b3cddd08c07482549a7c9932273.jpg