Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày đăng : 07/02/2018
Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2017, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.