Quét dọn thu gom vận chuyển rác

Ngày đăng : 26/05/2014
  • Vệ sinh công cộng, vận chuyển rác và dịch vụ công cộng.
  • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ và các loại thùng rác (240 lít, 660 lít, 1.100 lít) để phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác.
 
Một số hình ảnh về công tác quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác.


 


Thùng rác 240L
 
Thùng rác 660L