Thi công xây dựng công trình

Ngày đăng : 26/05/2014

Khối Xây lắp với Phòng kỹ thuật và 5 Xí nghiệp xây lắp với bề dày kinh nghiệm, máy móc trang thiết bị hiện đại tập trung những công trình trong kế hoạch với quy mô vừa và nhỏ và đồng thời đấu thầu thực hiện các hợp đồng xây lắp các công trình; thực hiện các dự án được cấp trên giao.

  • Xây dựng công trình thủy lợi (mã ngành 4220);
  • San lấp mặt bằng và xây dựng, sửa chữa nhà dân dụng theo hợp đồng kinh tế. thi công lắp đặt hệ thống thoát nước…
  • Trang trí nội ngoại thất công trình.
  • Dịch vụ nhà đất: chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
  • Đo đạc phục vụ khảo sát, thiết kế, thi công công trình.
  • Xây dựng, sửa chữa công trình giao thông, xây dựng công trình công cộng.
  •  Tư vấn: lập dự án đầu tư.