TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ

Ngày đăng : 01/11/2023
TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ
Ngày 31/10/2023, Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Ban Quản lý Công viên Hoàng Văn Thụ cho đồng chí Hoàng Thanh Châu. 
 Công ty TNHH MTV DVCI Quận Tân Bình tin rằng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hãy tiếp tục cống hiến và làm việc chăm chỉ để đạt được những mục tiêu cao hơn nữa. Xin chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Châu.
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4835001970205-a98f410776fc4f049969748f8adee881.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4835001970218-e1de53efeef877da1a9e673b40eb113e.jpg