Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023)

Ngày đăng : 31/10/2023
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023)

Nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ, tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình tổ chức họp mặt nữ đoàn viên Công ty và giao lưu hát với nhau.

1.Thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần:

-Thời gian: lúc 7g 30’ thứ tư ngày 18/10/2023.

-Địa điểm: Nhà tròn Công viên Hoàng Văn Thụ.

-Thành phần: toàn thể đoàn viên công đoàn nữ của Công ty

2. Một số hình ảnh của buổi Kỷ niệm:
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4793538824895-02592918a8c7b323744fe6bc9686e110.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039641475-3370c28c873f7104d7c6a4d6495fdd8f.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039655218-399a81ca90b3240474747511f9abb112.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039632383-f23096c769e1e79ad2e35d5ce98b5f64.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039633526-9e0f266be5416f52d8855a1f53819a0c.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039604971-a8134f8eaaff046fc940c9c30cf220a0.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039605606-f8880556c52580e8e83fe12553f06cb2.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039611945-62c6323fd22bb095dde5b8c962d0e722.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4834322569114-ecf4336a56f767fcf7d94e5f42a659b7.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4834322577673-5cba79a71b4dfdb7344b8a9070647b63.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4834322582794-25ba7f6f8cac4e88e0d54d8d379a57e5.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039528759-54c57ec18f62e235d920251d77233852.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039536598-09d96908aba9085559c0c06b363bffd2.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039546110-2b01f9b4e2f2a4412afc84150e12b11f.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039559596-12a610fc52d348055d7b075f7ff032cd.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039567429-31ae055619be8b0468fa58d68d704183.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4794039573660-318a80a7bb5ffff9d18af26cc40a9457.jpg
Nguồn ảnh: Huế Nguyễn.