Quyết định 1281/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 về Bộ định mức dự toán công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn TPHCM

Ngày đăng : 20/11/2018
Ngày 03/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1281/QĐ-UBND về Bộ định mức dự toán công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn TPHCM (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) Xem tại đây