Sân chơi chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Ngày đăng : 27/04/2023

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2023). Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn thể CB-CNV Công ty và góp phần nâng cao tinh thần đời sống văn hoá cho công nhân.

BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình tổ chức sân chơi cho công nhân với chủ đề : Sân chơi “Công nhân vui khỏe năm 2023”. Được tổ chức tại Công viên Hoàng Văn Thụ vào buổi sáng ngày 27/4/2023.

Một số hình ảnh khi tham gia trò chơi: 
1: Ăn bánh treo dây 
2: Nhảy bao bố
3: Chuyển bóng
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299083719696-770120592a8033dd45dcb61f2aebb3db.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299057291122-aaa2dfc301d954adfe4d14861cd929e7.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299056470707-0681571ac9a6790f3a4e717347765a5b.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299083344239-640ea42e70b548c0ca18976c1d288078.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299080541044-800c29a213f8ccc86281e10acf0d9f69.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299084746022-a9ffa04307c53ab41bfdd946fa36a1dd.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299086077306-a4f5530f1e8f5f796bba74db73d6d44d.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299087227465-fa901281e238466e5cba2c111299238c.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299088714386-201623a0418b625bdca0edf5254b6a76.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299094260999-ffc05d162aac7a4ab2c9db1ba37f564a.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299095843571-1741c6403216722cc3d3612c9fc4bd35.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299102928459-641d84f0b811a6c1cff743bc74821304.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299097909898-ce5b2563179abee610f3f39ffc02c9e1.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299100063229-b56f28bcde1bd94230221808e149e3fe.jpg
http://drive.sopro.vn/s1/dichvucongich/articles/z4299097258020-cb13110f60b19b4c8a9955d14b794989.jpg